בקרת פרויקטים

בקרת פרויקטים

בקרת פרויקטים הינה חלק חשוב ומשמעותי בכל פרויקט ומכל סוג. באמצעות שירותי בקרה מקצועיים ניתן לפקח ולעקוב אחר כל שלב בהליך הפרויקט, לגלות ולהתריע בפני בעיות וסיכונים פוטנציאליים שונים, לדווח על הליקויים לבעלי הפרויקט ולעבוד מול מנהלי הפרויקט לצורך פתירת האתגרים בשטח ויישום סופי ומוצלח של הפרויקט. 

מעקב אחר כל שלב בפרויקט:

באמצעות שירותי בקרה ניתן יהיה לבחון, לפקח ולנתח כל שלב וכל משימה בפרויקט, לוודא שההתקדמות נעשית בהתאם לתוכניות ולדרישות הלקוח ולהוביל את הפרויקט קדימה לפי התוכנית עד סיומו בהצלחה. ההנחה הבסיסית היא שכל פרויקט מורכב מחלקים שונים, פרקי זמן קצרים, הגדרת מטרות המובילות את המשימה. הפרויקט יכלול סדר פעולות, לוחות זמנים, חלוקת תפקידים, תחומי אחראיות ועוד. הכול טוב ויפה כשמדובר בתוכנית על הנייר אולם כאשר הפרויקט יצא לדרך מבקר הפרויקט יעקוב אחר כך שלב ופרט במהלכו, יוודא שהכול פועל לפי המתווה שהוחלט בתכנון הפרויקט ושמנהל הפרויקט אכן עומד ביעדיו. 

צמצום פערים וטיפול באתגרים שונים בשטח:

כידוע בניה של בניין מגורים, מבנים מסחריים, כבישים, מסילות, גשרים ואינספור פרויקטים אחרים הוא לא דבר פשוט. התכנון דורש מקצועיות רבה והסמכות ספציפיות, אופן הביצוע דורש עבודה מקצועית עם דיוק עד לפרטים הקטנים, חומרי הגלם צריכים להיות איכותיים להיות תואמים את צרכי הפרויקט ועוד. בקרת הפרויקט תבחר את ההתקדמות של הפרויקט לפי התוכנית המקורית שלו ותשווה בין התכנון על הנייר לביצוע הפרויקט בשטח. במידת הצורך תפעל לצמצום הפערים וקידום הפרויקטים בהתאם לתוכנית.

פיקוח עליון החיוני להצלחת הפרויקט:

בקרת הפרויקט היא שירות של פיקוח על שהוא מעבר לניהול הפרויקט עצמו. המבקר בודק את שלבי הביצוע בפועל ביחס לתכנון המקדים ומדווח לרשויות או לגופים המשקיעים בפרויקט לגבי ההתקדמות בפועל ולגבי דברים שמסיבה מסוימת לא מדווחים להם בדרך כלל.